Maerlant is een openbare scholengemeenschap voor vwo (atheneum en gymnasium), havo, vmbo tl, vmbo kader en vmbo basis. Iedere afdeling heeft eigen lokalen en loungeplekken (in de herkenbare kleuren rood, geel en groen). Zo hebben eersteklassers eigen lunchruimten. Maerlant is een goed presterende school met uitstekende examenresultaten in alle afdelingen.

De school is ingericht op vier pijlers:

  • Leren in een veilige en uitdagende omgeving.
  • Aandacht voor jouw kwaliteit.
  • Structuur en dynamiek.
  • Jouw mening telt.

De pijlers vind je terug in de school, bijvoorbeeld in de Lenteschool (waar leerlingen extra ondersteuning krijgen), met de SchoolStewards (leerlingen uit klas 3 en 4 spreken andere leerlingen aan op het maken van rommel in de school), het Leerlingloket (waar iedere leerling terecht kan met allerlei vragen en verzoeken), de TalentAteliers (voor eersteklassers die kunnen kiezen uit bijvoorbeeld Gamedesign, ‘Heel Maerlant Bakt’, allerlei sporten, Kunstateliers, meubelmaken, en zo voort). Maerlant is een dynamische school met veel activiteiten, maar ook met een duidelijke structuur en een goed leerklimaat.

Het nieuwe en lichte gebouw kent een mooie inrichting met moderne praktijklokalen voor het vmbo en een uitstekende digitale infrastructuur. Bij een aantal vakken wordt gebruik gemaakt van digitale methoden en dat aantal zal stijgen in de komende jaren.